A tanuló jogai és kötelességei

A tanuló jogai

  • A járművezető-képzést, mint szolgáltatást igénybe venni,
  • A tanfolyam díj befizetése ellenében a foglalkozásokon részt venni,
  • A tanfolyamdíj befizetése után az elméleti és gyakorlati "Hatósági vizsgán" a tanfolyam elvégzése után részt venni.
  • A tanfolyamot más képző szervnél folytatni.

A képzés során felmerülő észrevételeivel, problémáival

  • Az iskola adminisztrátorához a 06 30 301 2560-as telefonszámon
  • Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.
  • Pénzügyi problémával a Polgári Bírósághoz lehet fordulni,

A tanuló kötelességei

  • Az iskola képzési eszközeinek, képzési segédleteinek megóvására ügyelni, a szándékosan okozott kárt megtéríteni,
  • A tanfolyam díját az iskolavezető által meghatározott időben befizetni,
  • A foglalkozásokon rendszeresen megjelenni, az előírt tananyagot elsajátítani

További információ

Vállalási feltételek --- Tanfolyami óraszámok --- Járművezetés gyakorlata --- A tanfolyam díjai és fizetése --- Beiratkozás feltételei --- Vizsga és vezetői engedély