Vállalási feltételek

A TURBO 2001. Autósiskola Oktató- és Szolgáltató Kft.vállalási feltételei

. (24/2005. (IV.21.) GKM rendelet)

Az iskolában B kategóriás képzést végzünk.

A vizsgákon a vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyvön, a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány adatai, a vizsgalapon lévő adatok és a fénykép, valamint a vizsgázó aláírásai alapján ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét.

Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni az ideiglenes személyazonosító igazolványt, útlevelet.
A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsgán nem vehet részt.

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik a (35/2000 BM 14§) A közlekedési igazgatási hatóság a 35/2000 BM Rendelet 16-19 § alapján jár el.

További információ

Vállalási feltételek --- Tanfolyami óraszámok --- Járművezetés gyakorlata --- A tanfolyam díjai és fizetése --- Beiratkozás feltételei --- Vizsga és vezetői engedély