Vállalkozási feltételek

A TURBO 2001. Autósiskola Oktató- és Szolgáltató Kft.VÁLLKOZÁSI feltételei

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Az iskola szervezete

 

 1. A képzőszerv megnevezése: Turbo2001 Autósiskola Kft

Az iskola székhelye: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/a

Levelezési cím/iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/a.

E-mail cím: turbo2001@t-online.hu;

Telefon: 22/950-749, mobil telefon: 06-30/616-6463

Web: www.turbo2001autosiskola.hu

Facebook: www.facebook.com/turbo2001autosiskola/

 1. Az iskola gazdasági formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 07-09-015401

Adószáma:13090245-1-07

Számlaszáma:OTP Budapesti r., Vác: 11742094-26990743-00000000

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00986-2010

 1. Az iskola vezetője: Nagy Sándor

tel: 06-20/546-1260

E-mail: turbo2001@t-online.hu

 1. Az ügyfélfogadás/tanterem helye: Székesfehérvár, Távírda út 2/a,

Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 13:00-17:00, Péntek: 13:00-17:00

 

 

A Vállalkozási feltétel jogszabályi alapja a 24/2005(IV.21) GKM Rendelet.

 

Oktatási helyszínek:

 

Elmélet: Székesfehérvár, Távírda út 2/a, vagy kihelyezett tanfolyam helyén, vagy e-learning tanfolyam keretén belül.

Forgalmi oktatás: Fejér megye területe

 

 

 1. Vállalkozási feltételek

 

Az iskolában B kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges oktatás folyik, melynek életkori feltételei a következők:

 • Elméleti tanfolyam (KRESZ) elkezdése: 16 és fél éves életkor betöltése után
 • Elméleti vizsga (KRESZ vizsga): 16 év 9 hónapos életkor betöltése után
 • Gyakorlati vizsga: 17 éves életkor betöltése után

Az iskolában A1, A2 és A korlátozás nélküli, AM” kategóriás, B+A1 képzés oktatása folyik.

 •  „A” kategória: 24 év /elméleti tanfolyamot elkezdeni 23,5 évesen lehet/
 • „A1”kategória: 16 év /elméleti tanfolyamot elkezdeni 15,5 évesen lehet/
 • „A2”kategória: 18 év /elméleti tanfolyamot elkezdeni 17,5 évesen lehet/
 • „AM” kategória: 14 év /elméleti tanfolyamot elkezdeni 13,5 évesen lehet/

 

 

 1. A tantermi tanfolyamon való részvétel, a tanfolyam óraszámai:

 

A tantermi elméleti tanfolyam  kötelező óraszámai:                KRESZ:                                16 óra

                                                                                            Vezetés elmélet:                   8 óra

                                                                                            Műszaki ismeretek:             4 óra

 

A tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül meg kell jelenni az első elméleti vizsgán, és 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni.

 

 • Az órák 45 percesek, 10 perc  kötelező szünettel.
 • Az elméleti oktatáson hiányzás nélkül kötelező részt venni.
 • Amennyiben a jelölt valamilyen okból nem tud megjelenni, úgy a hiányzást kötelező pótolni.
 • Lehetőség van külön foglakozáson –díjazás ellenében (2.500 Ft/óra)-, vagy egy következő tanfolyamon pótolni, e kötelezettséget a 24/2005 GKM rendelet írja elő.
 • Külföldi állampolgárra a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 10. § (4) és a 12. § (2)a, valamint a (6) bekezdés vonatkozik.

 

 

 1. E-learning (otthon tanulás)

 

Kategória

elméleti oktatás díja

gyakorlati oktatás kötelező óraszám

gyakorlati oktatás díja/óra

gyakorlati oktatás díja összesen

elméleti és gyakorlati oktatás díja összesen

„B”

40.400 Ft

30

10.500 Ft

315.000 Ft

355.400 Ft

 

 

 • Csak hétvégi vezetés esetén 12.500 Ft/óra a gyakorlati oktatás díja. Átvett tanuló esetén: 12.500 Ft/óra.
 • Gyorsított vezetés esetén: 12.500 Ft/óra
 • Extra gyorsított vezetés esetén: 15.000 Ft/óra a gyakorlati oktatás díja (melyre kapacitás függvényében van csak lehetőség)
 • A motoros tanfolyamnál a rutin, illetve forgalmi-vizsga külön-külön órának minősül.
 • Az elsősegélynyújtó tanfolyamot tanulóinknak megszervezzük. Díja 20.000 Ft, amit az iskolának kell befizetni.

 

 

 1. A képzési díj befizetésének módja:

 

 

 • Elméleti tanfolyam díjának befizetése jelentkezéskor, egy összegben, készpénzben az irodában, vagy banki átutalással az iskola részére.
 • A gyakorlati oktatás díjának befizetése 10 óránkénti részletben ( a forgalmi vizsgáig a tanulónak tartozása nem lehet).
 • Esetleges pótórákat forgalmi vizsga előtt vezetett órák szerint az irodában készpénzben, vagy banki átutalással az iskola részére.
 • A tanulónak fizetési kötelezettsége az iskola felé van.

 

 

 1. Járművezetés gyakorlata:

 

 1. Alapoktatás B kategória:

„B”, 9 óra

 

 1. Főoktatás B kategória:

B” 20 óra (a 30. óra forgalmi vizsga).

 

 1. Alapoktatás A kategória:

„A1”; „ A2”; „A korlátozott” kategória: 6 óra, 1 éven belül szerzett más motoros kategória esetén 2 óra

„A1 kategória „B” kategóriával: 1 óra

„A” kategória: 21. életév betöltését követően 10 óra, 1 éven belül szerzett más motoros kategória esetén 4 óra

„AM” kategória: 4 óra

 

 1. Főoktatás A kategória:

„A1”; „A2”; „A korlátozott” kategória esetén 10 óra, amelyből kötelező 2 órát országúton vezetni, 1 éven belül szerzett más motoros kategória esetén 4 óra (ebből 2 óra országúti vezetés)

„A1” kategória „B” kategóriával: 1 óra

„A” kategória: 24. életév betöltését követően 16 óra (ebből 5 óra országúti vezetés), 1 éven belül szerzett más motoros kategória esetén 6 óra (ebből 2 óra országúti vezetés)

„AM” kategória 6 óra.

 1. A gyakorlati oktatás menete:
 1. A vezetési gyakorlat tantárgy valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után kezdhető meg.
 2. A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a KAV Non-profit Kft.(Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont) által érvényesített, a tanuló nevére kiállított vezetési karton jogosít.
 3.  A sikeres KRESZ vizsga után időrendben osztjuk be a tanulókat a gyakorlati oktatásra.
 4. A közölt óraszámok csak az előírt minimumot tartalmazzák.
 5. Az órák 50 percesek– 45 perc „guruló” idő 5 perc óraértékelés. A két tanóra egyben megtartható, ez esetben az órák 100 percesek. 
 6. Az egyes gyakorlati vizsgáig szükséges óraszámokat a tanuló képességei befolyásolják.
 7. A forgalmi vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki a kötelező minimális órákat levezette.
 8. A gyakorlati oktatás napjai: A hét minden napján, oktatóval előre egyeztetett időpontban.
 9. Motoros oktatás során a tanuló felszerelése a következő kell, hogy legyen:
  • bukósisak
  • szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
  • erős anyagból készült, nem bőszárú hosszúnadrág és dzseki,
  • kesztyű,
  • magas szárú, zárt cipő vagy csizma,
  • térd, könyök és gerincvédő
  • elől – hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény,
  • a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülék biztosítja.

 

 

 1. A vizsgákon való részvétel:

 

Az elméleti vizsga helyszíne: Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12. KAV Non-profit Kft. vizsgaterem. A vizsgákon CSAK érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel, lakcímkártyával, valamint iskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal lehet részt venni.

 

A gyakorlati vizsga: A KAV Non-profit Kft., és a motoros kategóriában rutin pálya, illetve Székesfehérvár és környéke.

 

Az elméleti és a gyakorlati vizsga időpontját KAV Non-profit Kft. határozza meg.

 

A vizsgák díjai:

 

 

A, A1, A2 kategória

B kategória

Elméleti vizsga

4 600 Ft

4 600 Ft

Járműkezelés vizsga

4 700 Ft

 

Forgalmi vizsga

11 000 Ft

11 000 Ft

Összesen

20 300 Ft

15 600 Ft

 

Az elméleti vizsga díját a jelentkezéskor az autósiskolához kell befizetni. A gyakorlati vizsgadíjat a KAV Non-profit Kft-nél a tanuló személyesen fizeti be. Az oktató addig nem jelenti le vizsgára, amíg a tanuló be nem mutatja a vizsgadíj befizetésről szóló bizonylatot.  A vizsgadíjak befizetéséről a KAV Non-profit Kft. ad ki nyugtát. A vizsgák díjai a KAV Non-profit Kft.-t illetik.

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az alábbi esetekben tehet újabb vizsgát: ha távolmaradását

 • legkésőbb a vizsga napját megelőző 5. napon a KAV Non-profit Kft-nél. személyesen vagy írásban bejelenti, vagy
 • orvosi igazolással indokolja (vezetésre alkalmatlan állapotban volt, illetve az igazoláson szerepelnie kell az orvosi naplószámnak).

 

Fentieket a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 5.4 pontja tartalmazza.

 

 

VIII.              A vezetői engedély megszerzésének feltétele:

 

 1. A vizsgaigazolás kiadásához szükséges az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító- a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás. Aki 1984 után szerzett bármilyen kategóriából jogosítványt nem kell elsősegély vizsgát tenni.
 2. Az elsősegély tanfolyam elvégzéséhez az Autósiskola segítséget nyújt.
 3. Az elsősegély- vizsga alól mentesül, akinek bármely kategóriában 1984-től vezetői engedélye, valamint „AM” kategóriás igazolványa, vagy szakirányú végzettsége van.

 

 

 1. A tanuló jogai:

 

 1. A járművezető-képzést, mint szolgáltatást igénybe venni,
 2. A tanfolyam díj befizetése ellenében a foglalkozásokon részt venni,
 3. A tanfolyamdíj befizetése után az elméleti és gyakorlati "Hatósági vizsgán" a tanfolyam elvégzése után részt venni.
 4. A tanfolyamot más képző szervnél folytatni.

 

 

 1. A tanuló kötelezettségei:

 

 1. Az iskola képzési eszközeinek, képzési segédleteinek megóvására ügyelni, a szándékosan okozott kárt megtéríteni,
 2. A tanfolyam díját az iskolavezető által meghatározott időben befizetni,
 3. A foglalkozásokon rendszeresen megjelenni, az előírt tananyagot elsajátítani.

 

 

 1. Engedélyező hatóság, Felügyeleti szervek

 

 1. KAV Non-profit Kft., Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.
 2. Cím: 8000, Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12
 3. Tel: +30 30 146 3460, +30 30 376 0690
 4. e-mail: fejer@kavk.hu

 

 

 

 1. Általános tudnivalók:

 

 1. a tanuló Hatósági vizsgára nem bocsátható, ha a tanrendben előírt órákat nem látogatta, az esetleges indokolt vagy indokolatlan hiányzásokat nem pótolta,
 2. a tanfolyamdíj visszatérítésben nem részesül, aki a szolgáltatást igénybe vette, azonban sikertelen vizsgát tett,
 3. a tanfolyamdíj visszatérítésben részesül az igénybe vett szolgáltatás arányában az, aki a tanfolyamindítástól számított 2 éven belül betegség vagy egyéb ok miatt tanulmányait megszakítja és a visszatérítést írásban kéri,
 4. amennyiben a tanuló más képző szervnél kívánja folytatni a vizsgákra való felkészülést, úgy az áthelyezéshez szükséges Igazolás tanuló áthelyezéshez nyomtatványt 3 munkanapon belül az Autósiskola irodájában átveheti. Az igénybe nem vett szolgáltatás díját a jelölt visszakapja, amennyiben azt írásban kéri. A visszafizetés 8 napon belül készpénzben történik. A tanuló adminisztrációs és egyéb költségekre 20.000 Ft megfizetésével tartozik az iskolának
 5. bármiféle kedvezmény jogosultságát elveszti a tanuló abban az esetben, ha nem az iskolánkban fejezi be a tanulmányait,
 6. a fent felsorolt eseteket kivéve a tanuló a tanfolyam, vizsga, pótóra, pótvizsga árán kívül más térítéssel nem tartozik,
 7. az iskola vállalja, hogy az elméleti oktatás megkezdése után az elméleti óradíjában nem alkalmaz változást, azonban a gyakorlati oktatás óradíj változtatásának  jogát fenntartja.
 8. A gyakorlati órák lemondása legalább 24 órával előbb lehetséges, ha a tanuló nem jelent meg a megbeszélt időre a gyakorlati oktatáson a levezetendő órákat ki kell fizetnie,
 9. a tanfolyam díj befizetése az iskola ügyfélfogadó helyiségében hétfő és péntek: 13-17 óráig, illetve a fentebb említett bankszámla számon történik. A befizetésről kapott nyugtát a tanuló a gyakorlati oktatójának bemutatja, a nyugta száma a „kísérő” cédulára lesz felírva, melyet a tanulónak és az oktatónak alá kell írni.

 

A képzés során felmerülő észrevételeivel, problémáival

 1. az iskola vezetőjéhez: Nagy Sándor tel: +36-30/616-6463, vagy a
 2. KAV Non-profit Kft., Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.
 3. Pénzügyi problémával a Polgári Bírósághoz lehet fordulni,

 

Székesfehérvár, 2024. január 01.

                                                                                                                                                        Nagy Sándor sk.

                                                                                                                                                           Iskolavezető

 

About the author

Turbo2001 Autósiskola Kft