Vállalási feltételek

A TURBO 2001. AUTÓSISKOLA OKTATÓ- ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.VÁLLALÁSI FELTÉTELEI

 

I. Az iskola szervezete

 

A képzőszerv megnevezése: Turbo2001 Autósiskola Kft

Az iskola gazdasági formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 07-09-015401

Adószáma:13090245-1-07

Számlaszáma:OTP Budapesti r., Vác: 11742094-26990743-00000000

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00986-2010

Az iskola vezetője: Nagy Sándor tel: 06-20/546-1260 E-mail: turbo2001@t-online.hu

Az ügyfélfogadás/tanterem helye: Székesfehérvár, Távírda utca 2/a,

Az ügyfélfogadás ideje: kedd-szerda-csütörtök-péntek: 14-17 óráig

Telefon: 22/950-749, mobil telefon: 06-30/301-2560

E-mail cím: turbo2001@t-online.hu;

Web: www.turbo2001autosiskola.hu

Facebook: www.facebook.com/turbo2001autosiskola/

Az iskola székhelye: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/a.

Levelezési cím/iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/a.

II.

A Vállalási feltétel jogszabályi alapja a 24/2005(IV.21) GKM Rendelet.

Oktatási helyszínek:

 

Elméleti oktatás: e-learning formában a tanuló saját számítástechnikai eszközén.

Gyakorlati oktatás: Székesfehérvár

 

 

Vállalási feltételek

 

Az iskolában B kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges oktatás folyik, melynek életkori feltételei a következők:

 

- Elméleti tanfolyam (KRESZ) elkezdése: 16 és fél éves életkor betöltése után

- Elméleti vizsga (KRESZ vizsga): 16 év 9 hónapos életkor betöltése után

- Gyakorlati vizsga: 17 éves életkor betöltése után

 

III.

 

Az e-learning tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni, és 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni.

 

 

Járművezetés gyakorlata:

 

Alapoktatás:

„B”, 9 óra

 

Főoktatás:

„B” 20 óra (a 30. óra forgalmi vizsga).

 

 

1. A vezetési gyakorlat tantárgy valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után kezdhető meg.

2. A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a KAV Non-profit Kft.(Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont) által érvényesített, a tanuló nevére kiállított vezetési karton jogosít.

3. A sikeres KRESZ vizsga után időrendben osztjuk be a tanulókat a gyakorlati oktatásra. 

4. A közölt óraszámok csak az előírt minimumot tartalmazzák.

5. Az órák 50 percesek– 45 perc „guruló” idő 5 perc óraértékelés. A két tanóra egyben megtartható, ez esetben az órák 100 percesek.

6. Az egyes gyakorlati vizsgáig szükséges óraszámokat a tanuló képességei befolyásolják.

7. A forgalmi vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki a kötelező minimális órákat levezette.

8. A gyakorlati oktatás napjai: A hét minden napján, oktatóval előre egyeztetett időpontban.

 

E-learning (otthon tanulás) díja: 40.400 Ft , 

Gyakorlati oktatás díja: 8.500 Ft/óra   

Kötelező óraszám: 30 óra (580km) 

 elméleti és gyakorlati oktatás díja összesen 280.400 Ft 

 

Csak hétvégi vezetés esetén 10.500 Ft/óra a gyakorlati oktatás díja.

Gyorsított vezetés esetén: 10.500 Ft/óra, Extra gyorsított vezetés esetén: 15.000 Ft/óra a gyakorlati oktatás díja (melyre kapacitás függvényében van csak lehetőség).

Átvett tanuló esetén: 10.500 Ft/óra a gyakorlati oktatás díja.

 

Az elsősegélynyújtó tanfolyamot tanulóinknak megszervezzük. Díja 16.000 Ft, amit az iskolában kell befizetni.

 

A képzési díj befizetésének módja

Irodánkban készpénzben vagy

banki utalással:

Számlatulajdonos: Turbo2001 Autósiskola

Számlaszám: 11742094-26990743-00000000

Számlavezető bank: OTP

Közlemény: A tanuló neve + tanfolyam díj

 

Ø lehet egyösszegű

Ø Elméleti tanfolyam díjának és az elméleti vizsga díjának befizetése jelentkezéskor.

Ø A gyakorlati oktatás díjának befizetése 10 óránkénti részletben ( a forgalmi vizsgáig a tanulónak tartozása nem lehet). A vizsgaóra díját is ki kell fizetnie a tanulónak (ezt a forgalmi vizsga díja nem tartalmazza)

Ø Esetleges pótórákat forgalmi vizsga előtt vezetett órák szerint irodában/oktatónál

   

 

VI. A vizsgákon való részvétel:

 

Az elméleti vizsga helyszíne: Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12. KAV Non-profit Kft. vizsgaterem. A vizsgákon CSAK érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel, lakcímkártyával, valamint iskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal lehet részt venni.

 

A gyakorlati vizsga: A KAV Non-profit Kft., és a motoros kategóriában rutin pálya, illetve Székesfehérvár és környéke.

Az elméleti és a gyakorlati vizsga időpontját KAV Non-profit Kft. határozza meg.

 

A vizsgák díjai  „ B” kategória:

Elmélet: 4.600 Ft 

Forgalmi: 11.000 Ft 

 

Az elméleti vizsga díját a jelentkezéskor kell befizetni. A gyakorlati vizsgadíjat a KAV Non-profit Kft-nél a tanuló személyesen fizeti be. Az oktató addig nem jelenti le vizsgára, amíg a tanuló be nem mutatja a vizsgadíj befizetésről szóló bizonylatot. A vizsgadíjak befizetéséről a KAV Non-profit Kft. ad ki nyugtát. A vizsgák díjai a KAV Non-profit Kft.-t illetik.

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az alábbi esetekben tehet újabb vizsgát: ha távolmaradását

· legkésőbb a vizsga napját megelőző 5. napon a KAV Non-profit Kft-nél. személyesen vagy írásban bejelenti, vagy

· orvosi igazolással indokolja (vezetésre alkalmatlan állapotban volt, illetve az igazoláson szerepelnie kell az orvosi naplószámnak).

Fentieket a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 5.4 pontja tartalmazza.

 

VI. A vezetői engedély megszerzésének feltétele:

 

1. A vizsgaigazolás kiadásához szükséges az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító- a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás. Aki 1984 után szerzett bármilyen kategóriából jogosítványt nem kell elsősegély vizsgát tenni.

2. Az elsősegély tanfolyam elvégzéséhez az Autósiskola segítséget nyújt.

3. Az elsősegély- vizsga alól mentesül, akinek bármely kategóriában 1984-től vezetői engedélye, valamint „AM” kategóriás igazolványa, vagy szakirányú végzettsége van.

 

VII.A tanuló jogai:

1. A járművezető-képzést, mint szolgáltatást igénybe venni,

2. A tanfolyam díj befizetése ellenében a foglalkozásokon részt venni,

3. A tanfolyamdíj befizetése után az elméleti és gyakorlati "Hatósági vizsgán" a tanfolyam elvégzése után részt venni.

4. A tanfolyamot más képző szervnél folytatni.

 

A tanuló kötelességei:

1. Az iskola képzési eszközeinek, képzési segédleteinek megóvására ügyelni, a szándékosan okozott kárt megtéríteni,

2. A tanfolyam díját az iskolavezető által meghatározott időben befizetni,

3. A foglalkozásokon rendszeresen megjelenni, az előírt tananyagot elsajátítani.

 

Általános tudnivalók:

 

1. a tanuló Hatósági vizsgára nem bocsátható, ha a tanrendben előírt órákat nem látogatta, az esetleges indokolt vagy indokolatlan hiányzásokat nem pótolta,

2. a tanfolyamdíj visszatérítésben nem részesül, aki a szolgáltatást igénybe vette, azonban sikertelen vizsgát tett,

3. a tanfolyamdíj visszatérítésben részesül az igénybe vett szolgáltatás arányában az, aki a tanfolyamindítástól számított 2 éven belül betegség vagy egyéb ok miatt tanulmányait megszakítja és a visszatérítést írásban kéri,

4. amennyiben a tanuló más képző szervnél kívánja folytatni a vizsgákra való felkészülést, úgy az áthelyezéshez szükséges Képzési Igazolást  3 munkanapon belül az Autósiskola irodájában átveheti. Az igénybe nem vett szolgáltatás díját a jelölt visszakapja, amennyiben azt írásban kéri. A visszafizetés 8 napon belül készpénzben történik. A tanuló adminisztrációs és ügyintézői költségekre 20.000 Ft megfizetésével tartozik az iskolának

5. bármiféle kedvezmény jogosultságát elveszti a tanuló abban az esetben, ha nem az iskolánkban fejezi be a tanulmányait,

6. a fent felsorolt eseteket kivéve a tanuló a tanfolyam, vizsga, pótóra, pótvizsga árán kívül más térítéssel nem tartozik,

7. az iskola vállalja, hogy az elméleti oktatás megkezdése után az elméleti óradíjában nem alkalmaz változást,  a gyakorlati oktatás óradíj változtatásának jogát fenntartja.

8. A gyakorlati órák lemondása legalább 24 órával előbb lehetséges, ha a tanuló nem jelent meg a megbeszélt időre a gyakorlati oktatáson a levezetendő órákat ki kell fizetnie,

9. a tanfolyam díj befizetése az iskola ügyfélfogadó helyiségében kedd-péntek: 14-17 óráig, illetve a fentebb említett bankszámla számon történik. A befizetésről kapott nyugtát a tanuló a gyakorlati oktatójának bemutatja, a nyugta száma a „kísérő” cédulára lesz felírva, melyet a tanulónak és az oktatónak alá kell írni.

 

A képzés során felmerülő észrevételeivel, problémáival

 

1. az iskola vezetőjéhez: Nagy Sándor tel: +36-30/301-2560, vagy a

2. KAV Non-profit Kft., Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.

3. Pénzügyi problémával a Polgári Bírósághoz lehet fordulni.

 

Székesfehérvár, 2022. augusztus 10.

 

Nagy Sándor sk.

Iskolavezető

 

 

About the author

Turbo2001 Autósiskola Kft